Lees nu de 9 kenmerken van een mysticus!

Een mysticus wordt vaak gezien als iemand met een lange baard die in een grot of op een berg zit. Iemand die hele dagen yoga doet, mediteert en mantra’s reciteert. Dit is echter niet het geval. We hebben allemaal in aanleg een mysticus in onszelf. Je kunt de mysticus in jezelf ontwaken en verder ontwikkelen. We zouden zelfs zo ver kunnen gaan dat het doel van het leven is om de mysticus in jezelf te ontwaken en te realiseren. Om een beeld te geven van wat een mysticus is zie je hieronder 9 kenmerken van een mysticus.

1. Je hecht de meeste waarde aan persoonlijke ervaring

Een mysticus houdt zich niet vast aan dogma’s, principes of religieuze overtuigingen. Ze proberen juist de diepere waarheid te ervaren in plaats van deze rationeel of cognitief te vatten. Het is juist die ervaring uit eerste hand die als de belangrijkste bron wordt gezien. Een mysticus probeert dan ook steeds dichter bij die ervaring te komen. Eenmaal een moment bij dit gevoel geeft een enorm gevoel van vreugde en zuiverheid waardoor het verlangen steeds groter wordt om weer terug te komen bij deze ervaring, bij de bron van het leven.

2. Je stelt vragen over de zin van het bestaan

Een mysticus denkt na over wat de zin van het leven is. Wie hij in essentie is waarom hij op aarde is. Een mysticus heeft een natuurlijke aanleg om de verbondenheid van alles te zien en de eenheid die daarachter schuilt. Echter betekent dit niet dat hij volledig kan begrijpen wat de zin daarvan is. Dit is een zoektocht voor een ieder, net zoals voor een mysticus. Een mysticus probeert de antwoorden echter niet alleen te zoeken in de wetenschappen en via de fysieke zintuigen, maar ook via de ontwikkeling van intuïtie en door het steeds dichterbij de bron van het leven te staan.

3. Je kunt onzekerheid en verlies van controle verdragen

Een mysticus begrijpt dat er achter elke actie die plaatsvindt in het universum een plan schuilt. Een plan dat hijzelf niet of nooit volledig zal begrijpen. Toch vertrouwd een mysticus op dat plan en probeert te voelen wat zijn rol is in het geheel. Veel mensen proberen controle te hebben op hun leven wat hun er juist van weerhoudt om op een natuurlijke manier te leven vanuit de oerkracht op de impuls van het universum. Het steeds verlangen en proberen om controle te hebben kost veel energie en stress. Een mysticus neemt het leven zoals het zich voordoet en heeft vertrouwen in het plan daarachter. Tegelijkertijd probeert hij te voelen en te leven naar die impuls van het universum.

4. Intuïtie wordt als een belangrijke bron gezien

Een mysticus hecht waarde aan kennis, taal, hun gevoel en cognities, maar intuïtie gaat dieper. Intuïtie is daarom een belangrijkere raadgever dan de andere en een mysticus probeert dan ook zijn intuïtie te vergroten. Iedereen heeft intuïtie aangeboren gekregen alleen hebben weinig mensen dit zintuig ontwikkeld. Een mysticus besteedt ook aandacht aan de ontwikkeling van zijn/haar intuïtie. Intuïtie dient niet verward te worden met persoonlijke gevoelens. Zuivere intuïtie kan zich enkel ontwikkelen als iemand zich op een moment niet identificeert mijn de eigen gevoelens en gedachten. Op dat moment ontstaat intuïtie.

5. Je geloofd niet in spirituele hiërarchie

Een mysticus geloofd dat er meerdere wegen zijn om tot de waarheid te komen. Ze vinden transparantie belangrijk en houden niet van systemen waar mensen boven de ander komen te staan. De mens wordt snel verleid tot macht en machtsmisbruik. Dit vergroot juist het ego, terwijl deze voor een mysticus afgebouwd dient te worden. Nederigheid is daarom een basishouding van een mysticus. Een systeem waarin onzuiverheid te zien is zal een ware mysticus niet aantrekken, maar juist afstoten.

6. Je hebt je eigen waarden en regels

Een mysticus voelt een connectie met alles wat leeft en kan daardoor voorbij wat sociaal geaccepteerd is kijken. Dit is een belangrijk kenmerk van een mysticus. Ze zullen niet meegaan met groepsdruk of verleid worden om mee te roddelen of andere belachelijk maken. Een mysticus heeft een intern gevoel van waardering voor een ieder en zal dat gevoel van waardering voor het leven niet willen schenden. Ze hebben een groot vertrouwen in hun eigen moraliteit en intuïtie die door eigen ervaring is ingegeven en niet door leiders, opvoeding, hun sociale groep of de maatschappij. Dit mechanisme maakt een mysticus vaak een spirituele of politieke rebel.

7. Je vindt persoonlijke en innerlijke groei erg belangrijk

Een mysticus ziet de heilige geschriften, rituelen en tradities als een manier om inzicht en persoonlijke transformatie te vergaren in plaats van om een hogere macht of God te dienen. Het gaat bij een mysticus niet om een Hogere macht te dienen, maar om het goede te doen wat een diep innerlijk verlangen is. Dit maakt dat een mysticus zich vaak oncomfortabel voelt bij de reguliere religies waar de aanbidding van een God centraal staat in plaats van innerlijke groei en transformatie naar meer wijsheid, inzicht en moraliteit. Een mysticus voelt zich verantwoordelijk om anderen ook te helpen op het innerlijke pad zodat ook hun leren wat juist en onjuist is en bij de waarheid kunnen komen.

8. Je gelooft dat liefde de bron is van het leven

Een mysticus ziet en ervaart dat liefde de kracht is van alles. Liefde komt uit de bron en uit de essentie van het leven. Het vloeit als het ware door de gehele wereld en alles wat leeft. Macht echter komt uit de mens zelf. Een mysticus ervaart gradaties in de zuiverheid van liefde en ziet dat de liefde steeds sterker en zuiverder wordt hoe dichterbij iemand bij de bron komt te staan. Hoe meer de macht uit de liefde wordt gefilterd hoe zuiverder het wordt.

9. Je kunt niet alles weten

Een mysticus ziet de grootsheid en oneindigheid van het universum. Erkent het mysterie des leven en weet dat het te complex is voor een mens om volledig te begrijpen. Een mysticus houdt ervan om de structuren en krachten van de mens en de wereld te begrijpen, maar weet dat hij het nooit helemaal zal begrijpen. Ze vertrouwen in het plan van het universum en zien hun leven als een reis in persoonlijke groei en bewustwording. In deze zin is een mysticus het gehele leven een student of leerling van het leven.

Meer weten? Lees het e-boek van Amrit Basu waarin hij een aantal teksten van mystici heeft verduidelijkt en de weg naar bewustwording heeft blootgelegd.

Check ook de YouTube video van Sadhguru, een bekende yogi en mysticus:

Ga ook naar de volgende webpagina: Ben jij een hedendaagse mysticus?