Tien positieve emoties, ervaar ze allemaal!

Uit onderzoek blijkt dat er 10 verschillende positieve emoties zijn. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Een grote variëteit aan positieve emoties betekent een verdieping en verbreding van ons geluksgevoel. Juist het afwisselend ervaren van die 10 positieve emoties is erg waardevol. Maar welke 10 positieve emoties zijn er? En hoe kun je ze ervaren? Activeren? Of bewerkstelligen?

De tien positieve emoties op een rij:

  1. Genot, plezier
  2. Vreugde
  3. Dankbaarheid
  4. Trots, zelfvertrouwen
  5. Kalmte, gemoedsrust
  6. Hoop, standvastigheid
  7. Inspiratie, passie
  8. Eerbied, verwondering
  9. Liefde, intimiteit
  10. Nieuwsgierigheid

Genot, plezier, amusement (1/10)

De eerste groep emoties worden het meest ervaren. Ze hebben namelijk een duidelijk activeringssysteem in het brein. Hiermee bedoel ik dat het simpel is om ze te verkrijgen. Je doet een bepaalde handeling en je brein activeert het genotsgebied die fijne gevoelens veroorzaken. De gevoelens die dan vrijkomen zijn krachtige emoties die ook een bepaalde psychische en lichamelijke ontlading creëren. Genot is een soort extase waarin je kunt komen als je bijvoorbeeld seks hebt. Tijdens het seksuele spel ervaar je ook plezier en speelsheid. Dit zijn emoties die bij genot horen. Het orgasme zorgt voor een psychische en lichamelijke ontlading. Ook hangt genot samen met drugs- en alcoholgebruik. Deze middelen zorgen ook voor extase waarin je genotsreceptoren worden geactiveerd. Je brein laat dan een grote hoeveelheid dopamine los waardoor je een fijn gevoel krijgt.

Genot en plezier zijn emoties die je zelf opzoekt en vervolgens krijgt. We weten hoe we ze krijgen en de commerciële sector heeft hier gretig op ingespeeld. Er zijn tal van manieren beschikbaar om deze emoties snel te kunnen krijgen. Het gevaar hierbij is dat we eraan verslaafd worden en ze te doelmatig worden geactiveerd. Deze groep emoties zijn tevens de oppervlakkige positieve emoties. Ze zijn direct verbonden met ons beloningssysteem en we kunnen er makkelijk aan komen. Door enkel deze emoties te ervaren worden we blind voor de andere subtielere, maar diepere positieve emoties. Mijn advies zou zijn om je ook te richten op de andere positieve emoties.

Vreugde (2/10)

Vreugde is één van de diepste positieve emotie die we kunnen ervaren. Deze emotie is dan ook niet makkelijk te verkrijgen. Maar wanneer je hem ervaart voel je een diepe innerlijke vervulling. Oppervlakkige emoties hebben een eenduidig en direct biologisch activeringssysteem. Echter diepere complexe emoties worden pas geactiveerd wanneer de persoon een bepaalde emotionele ontwikkeling (rijping) heeft doorgemaakt. De emotie vreugde is meer een toevallig bijproduct wat je overkomt wanneer je levenservaring hebt getransformeerd in wijsheid, inzicht en in je emotionele en morele ontwikkeling bent gegroeid. Er is dus niet een eenduidige activatie waardoor de commerciële wereld er geen grip op kan krijgen. Tegelijkertijd kan deze emotie ook niet verslavend zijn. Het is een gevolg van bewustwording van jezelf en je omgeving. Wanneer je je op onderstaande emoties richt kun je uiteindelijk ook vreugde krijgen. Vreugde is een soort overkoepelende dieperliggende emotie.

Dankbaarheid, waardering (3/10)

Dankbaarheid is een belangrijke positieve emotie. Het geeft een diepe innerlijke verzadiging en draagt bij aan innerlijke rust. Het is tevens een emotie die in directe relatie staat tot iets buiten jezelf. Je kent een geluksmoment bijvoorbeeld niet toe aan jezelf, maar bent dankbaar dat je dat geluksmoment mocht ervaren. Je kunt bijvoorbeeld dankbaar zijn voor je ouders dat ze je hebben gestimuleerd om iets te leren wat heeft bijgedragen aan dat geluksmoment. Of je bent dankbaar voor iemand die je heeft gesteund in een moeilijke tijd.

Ook kan je dankbaar zijn voor een Hogere macht zoals een God waaraan je je geluksmoment of je gehele leven toekent. Het gaat er bij dankbaarheid om dat je inziet dat je niet alles onder controle hebt. En dat je inziet dat je hetgeen je hebt bereikt niet enkel door eigen toedoen komt. We zijn altijd een onderdeel van een groter geheel waarin allerlei toevalligheden en onvoorspelbare elementen zitten. Het is te kortzichtig te denken dat alleen jij hebt bijgedragen aan een bepaald succes, geluk of punt van realisatie. Tegelijkertijd zorgt het denken dat je alles kan bereiken door eigen invloed voor frustratie, onrust en een continu verlangen tot controle. De wereld heeft zijn eigen manier van doen die niet door de mens te vatten is. Op het moment dat we daarin kunnen berusten kun je meer dankbaarheid ervaren.

Trots, zelfvertrouwen (4/10)

Trots kan snel een negatieve klank krijgen. Arrogantie, ijdelheid en hoogmoed worden er vaak mee geassocieerd. Terwijl trots eigenlijk een gevoel is van zelfwaardering. Het is een gevoel wat je krijgt wanneer je iets wat voor jou moeilijk was hebt bereikt. Stel je hebt in een situatie moreel gehandeld terwijl je ook de neiging had om niet moreel te handelen en voor eigen gewin te gaan. Je bent dat trots op jezelf omdat je juist hebt gehandeld.

Ook kan je trots op jezelf zijn wanneer je hard hebt gestudeerd en je diploma hebt behaald. Het is een gevoel wanneer je iets hebt gedaan wat moeilijk voor je was om te doen. Je hebt volgehouden, je hebt doorgezet, je hebt ondanks vele obstakels toch iets gedaan of bereikt. Dan mag je best trots zijn op jezelf. Alleen dien je dit gevoel niet van je omgeving te verwachten of te denken dat je dan beter bent dan anderen. Dan krijgt trots een negatieve klank want het wordt dan arrogantie en hoogmoed.

Zelfvertrouwen hangt samen met trots alleen is zelfvertrouwen meer een permanent onderliggend gevoel. Het hangt niet af van externe factoren. Bij trots had je iets gedaan wat je moeilijk vond. Bij zelfvertrouwen is het zo dat je jezelf vertrouwt in plaats van erkenning en bevestiging van anderen te verlangen. Je vertrouwt op je eigen oordeel, je eigen intuïtie en eigen keuzes.

Zelfvertrouwen geeft je innerlijke stabiliteit, kracht, standvastigheid en doelgerichtheid. Je laat je niet van je pad brengen door wat anderen van je vinden. Zelfvertrouwen heeft alles te maken met hoe je over jezelf denkt. Welke dieperliggende overtuigingen heb je over jezelf. Wanneer je onzeker bent dien je die dieperliggende overtuigingen naar boven te halen en in te zien hoe die zijn gevormd. Zodat je ze kan loslaten en nieuwe positieve overtuigingen over jezelf kan gaan vormen.

Sereniteit, kalmte, gemoedsrust (5/10)

Het is een positief gevoel wanneer je kalmte ervaart. In dat moment voel je rust en ontspanning. Je hebt het gevoel dat je op dat moment niet iets hoeft te bereiken. Je maakt je even geen zorgen over dingen uit het verleden of over de toekomst. Kalmte betekent dat je je niet laat afleiden door omgevingsfactoren. Er is altijd wel wat gaande in de wereld. De mensen om je heen willen altijd wel iets van jou. Er is altijd iets te doen. Onze aandacht wordt aan alle kanten opgeëist. Kalmte betekent dat je die druk van buitenaf even niet ervaart. Gemoedsrust en kalmte kunnen bereikt worden als je regelmatig mediteert of mindfulness oefeningen doet. Ook bidden of mantra’s zingen helpt hierbij. Het gaat erom dat je je geest tot rust brengt. Dat de oneindige gedachtenstroom even tot stilstand komt.

Hoop, standvastigheid (6/10)

Een gezegde luidt ‘hoop doet leven’. Hoop is een bijzondere emotie en hangt samen met geloof en standvastigheid. Wanneer iemand alle hoop verloren heeft kun je stellen dat diegene op dat moment geen kracht of levenslust meer heeft. Hoop lijkt dus een basisvoorwaarde te zijn voor een gelukkig en betekenisvol leven. Hoop betekent eigenlijk dat je een perspectief hebt. Je kijkt naar iets uit en hebt een bepaalde richting in je leven. Een richting waar je je fijn bij voelt en waar je standvastig in bent. Je hebt volledige vertrouwen in de richting die je opgaat in je leven. Dit hoeft niet te betekenen dat je heel duidelijk voor ogen hebt wat je wilt bereiken, maar wel dat je gelooft dat het goed komt. Je gelooft dat je leven betekenis heeft en dat je inspanningen in het leven leiden tot een gewenst resultaat.

Inspiratie, passie (7/10)

De emoties ‘inspiratie’ en ‘passie’ zijn erg waardevol en bijzonder. Het zijn zulke krachtige en tegelijkertijd complexe emoties. Iemand die gepassioneerd of geïnspireerd is straalt en bruist van energie. Inspiratie en passie kunnen pas ontstaan als je een bepaalde persoonlijke ontwikkeling hebt doorgemaakt. Je dient jezelf tot zekere hoogte te kennen en al je gevoelens, ook je pijnlijke, toe te laten. Dit is voor vele in deze tijd lastig. Wanneer je alles heel functioneel en rationeel benaderd kun je niet geïnspireerd raken of gepassioneerd worden. Onze functionele en rationele geest is uitermate geschikt om gevoelens buiten de deur te houden. Je kunt alles analyseren, benoemen en erover nadenken. Door dit proces creëer je een afstand tussen je gevoel en jezelf.

Er lijken twee voorwaarden te zijn om geïnspireerd en gepassioneerd te raken, namelijk; 1) je dient dicht bij jezelf en bij je gevoel te kunnen zijn, 2) je hebt je vanuit dat gevoel verdiept in een bepaalde interesse, vaardigheid of vakgebied. Wanneer je vanuit een bepaald gevoel steeds bezig bent met wat je interesseert zorg je dat je er veel over leert, maar ook ervaart. Opgegeven moment kun je kwaliteit herkennen in je interessegebied of raakt een bepaalde vaardigheid verfijnd. Het is juist het ervaren van die kwaliteit, van die schoonheid en verfijndheid waardoor je geïnspireerd of gepassioneerd raakt.

Verwondering (8/10)

Een kind raakt snel verwonderd terwijl ‘verwonderd raken’ bij volwassenen een unieke ervaring is. Een kind is dicht bij zijn gevoel en ervaart de omgeving. Een volwassene denkt na over de omgeving en interpreteert deze, hij ervaart het niet werkelijk. Voor een kind is alles nieuw, ook als die elke dag dezelfde wandeling maakt. Telkens raakt een kind opnieuw verwonderd. Een volwassene raakt verveeld en wilt nieuwe prikkels. Verwondering heeft dus te maken met werkelijk in het moment, in het NU te zijn. Om verwondering te kunnen ervaren dien je niet met je gedachten in het verleden of heden te zijn. En ook dienen je gedachten niet gericht te zijn om het behalen van een doel of op het analyseren van wat je waarneemt.

Je dient de omgeving te voelen en te beleven. Als je bijvoorbeeld een roos ziet kun je denken aan de naam ‘roos’ en kunnen er allerlei gedachten opkomen waarmee je een roos associeert. Dit doe je allemaal met je brein. Het is de bedoeling dat je die roos ervaart. Dit doe je door de roos te ruiken, te voelen en werkelijk te zien zonder erover te denken. Wanneer je dit traint lukt het je steeds beter. Loop bijvoorbeeld door een park en ervaar de natuur. Ruik de geuren, voel de bomen en raak verwonderd hoe de bladeren of takken door de wind bewegen. Door je gedachten tijdelijk ‘uit’ te zetten en werkelijk bewust te zijn van het moment kun je verwonderd raken van de schoonheid. Probeer het niet te begrijpen of er controle over te hebben, maar probeer het te ervaren en de wereld te zien als een kind.

Liefde, intimiteit (9/10)

Deze categorie positieve gevoelens ontstaan in relatie met een ander. We zijn niet gewend om onszelf kwetsbaar op te stellen. Om onze tekorten en angsten te tonen. Een intieme relatie wordt pas intiem als dat wel gebeurd. In een intieme relatie is er de mogelijkheid om je sociale rol en die muur even af te zetten en kwetsbaar te zijn. Dit kan enkel wanneer de ander ook zijn sociale rol of muur even opzij zet. Er ontstaat dan een hele fijne en mooie dynamiek tussen beide. Een dynamiek van elkaar aanvoelen, afstemmen en verbinden. Dit is een belangrijk moment van tot rust komen, opladen en ‘gezien worden’. Een moment waarin je elkaar lief hebt. Het geeft een gevoel van geborgenheid, veiligheid, warmte en troost.

Liefde en intimiteit zijn belangrijke en basale gevoelens die iedereen nodig heeft. Het is een moment waarin je kunt opladen en je geborgen voelt. Om dit te kunnen ervaren dien je jezelf kwetsbaar te kunnen opstellen en de ander ook. Dit is een kwetsbaar proces wat na verloop van tijd steeds dieper kan worden. Je raakt steeds meer gehecht aan diegene. In een partnerrelatie gaat de oppervlakkige verliefdheid over tot een diepe liefde voor elkaar. Ook in vriendschap kan er liefde en intimiteit ontstaan alleen dan zonder de seksuele aantrekkingskracht naar elkaar.

Nieuwsgierigheid (10/10)

Wanneer je hoog scoort op de schaal ‘openheid’ op de welbekende persoonlijkheidstest ‘the big five’ heb je geen probleem om nieuwsgierig te zijn. Je verlangt dan namelijk steeds naar nieuwe ervaringen, ideeën en contexten. Echter wanneer je laag scoort op deze schaal zal je er liever voor kiezen om in je comfort zone te blijven. Toch is nieuwsgierigheid altijd het begin van mooie nieuwe ervaringen. En leidt het tot persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Het is een gevoel wat ontstaat als je even uit je comfort zone probeert te treden.

Probeer je te interesseren voor dingen, ideeën, omgevingen, mensen die je niet kent. Wees nieuwsgierig en luister vooral. Probeer niet te interpreteren, jezelf beter te voelen of te denken dat je anders of beter bent. Met zulke gedachten creëer je afstand en wordt het andere, de ander eng en neemt je nieuwsgierigheid af. Probeer wat je niet kent te zien als een deel van jezelf wat je nog niet kent. Dat is een instelling die je nieuwsgierig maakt.

Doe ook de gratis online tests om jezelf en en je krachten beter te leren kennen zodat je positieve emoties worden vergroot!