De drie beste zelfhulpboeken!

Zelfhulp boeken kunnen je echt helpen als je de juiste hebt. We lopen namelijk allemaal op een moment vast in het leven. Er is dan geen uitweg te vinden en je blijft tegen dezelfde dingen aanlopen. Je stagneert in je ontwikkeling en in je leven, terwijl je groei verlangt. Groei is immers inherent aan het leven, alles wat leeft wilt groeien en tot bloei komen. In deze blog wil ik drie effectieve zelfhulpboeken belichten die je kunnen helpen om te groeien. Het zijn drie verschillende boeken met elk een ander doel en insteek. Ik raad aan om ze alle drie na elkaar door te lopen. Door de drie boeken te doorlopen zal je loskomen van alle belemmerende gedachten, emoties en patronen en zal je verder ontwikkelen.

Het eerste boek leert wat je belangrijk vindt in het leven en wat je waarden zijn zodat je daar je leven op kunt bouwen. Dit boek kijkt naar het heden en hoe je huidige gedachten en emoties nu zijn en hoe je die kunt veranderen. Het tweede boek leert je hoe je afweersysteem in elkaar zit en welke belemmeringen je hebt die zijn ontstaan vanuit je jeugd. We kunnen onszelf immers niet los zien van onze jeugd, het verleden heeft ons gevormd. Door die invloed vanuit het verleden te begrijpen kunnen we ervan loskomen. Het derde boek leert je wat intimiteit is en hoe je je eigen lichaam en seksualiteit kunt kennen. Onze seksualiteit zegt veel over hoe we met onszelf en anderen omgaan. Over hoe goed we met gevoelens kunnen omgaan, kunnen afstemmen op een ander en kwetsbaar durven zijn, oftewel, over onze intimiteit.

Boek 1: Uit je hoofd in je leven, Steven, C. Hayes

Dit zelfhulpboek met praktische opdrachten is gebaseerd op een nieuwere en effectieve vorm van psychotherapie. Deze nieuwe vorm van psychotherapie heet Acceptatie en commitment therapie (ACT). Met dit boek leer je dat pijn een onderdeel is van het leven en er niet voor hoeft weg te lopen. Ook leer je welke waarde je hebt in het leven en om je leven op die waarden te bouwen. Je leer wat je drijfveren zijn, wat jij belangrijk vindt in het leven. In onze drukke en overvloedige maatschappij kunnen we namelijk makkelijk onze waarden uit het oog verliezen en verward raken over wat we nu belangrijk vinden. Dit boek helpt je weer om bij je gevoel te komen en te leven vanuit jouw persoonlijke waarden, vanuit wat jij belangrijk vindt in het leven.

Een gevaarlijke definitie van geluk is om geluk te zien als een soort warm, vreugdevol gevoel in je hart dat je moet nastreven en vast moet houden uit de angst dat het zal verdwijnen. Een betere manier om geluk te zien dat daadwerkelijk volgens mij iets is waar we naar toe moeten reiken, is het leven in overeenstemming met je waarden en op een manier die meer open en accepterend is naar je geschiedenis terwijl het zijn weerklank heeft in het heden, dat meer zelf-bevestigend, zelf-validerend is en meer op waarden gebaseerd. De Grieken hadden er een woord voor; ze noemden het eudaimonia. En het is iets dat de levens van mensen zal bekrachtigen (empoweren).

Steven C. Hayes

Boek 2: Illusies, Ingeborg Bosch

Dit zelfhulpboek is meer theoretisch van aard. Het is gebaseerd op de oudere vorm van psychotherapie en kijkt naar de invloed van jouw jeugd op het heden. Hoewel het theoretisch van aard is legt het heel helder uit hoe je afweer in elkaar zit en hoe je dat kunt afbouwen. Het schept een belangrijk kader waar je beter door zal begrijpen waar je belemmerende gedachten, overtuigingen, gedrag en gevoelens vandaan komen. We hebben namelijk allemaal een psychologisch afweersysteem wat is ontstaan in onze jeugd. Echter is dit afweersysteem in onze volwassenheid vaak niet meer nuttig en kan het zelfs een belemmering worden. Door echt te begrijpen hoe dit in elkaar zit zal de kracht van je afweersysteem afnemen en raak je verlost van die destructieve patronen waar je n vastzit.

Afweer is het ontkennen van de waarheid. Dit doen we met onze afweermechanismen. Er zijn er vijf: Angst, Primaire Afweer, Valse Hoop, Valse Macht en Ontkenning van Behoeften. Ze ontkennen alle vijf op een andere manier de waarheid en leiden er zo toe dat de pijn van de waarheid niet tot ons bewustzijn doordringt. PRI leert je om deze afweren te herkennen, te ontmantelen en om te keren.

Ingeborg Bosch – Illusies (14e druk – 2011)

Boek 3: Tantra, een weg naar intimiteit en extase, Margot Anand

Dit boek zit vol met praktische opdrachten om de intimiteit te vergroten en de seksualiteit te verbeteren. Seksualiteit is ook een belangrijk onderdeel van ons mens-zijn. Dit onderdeel wordt vaak vergeten en niet bewust over nagedacht. We hebben een bepaalde manier van intimiteit en seksualiteit gevormd door eerdere ervaringen, relaties en gewoonten en kunnen daar moeilijk van loskomen. Toch is het goed om ook de seksuele ontwikkeling te stimuleren zodat je jezelf via deze weg beter leert kennen en meer eigenwaarde en zelfliefde kunt ervaren. Dit boek helpt je met veel opdrachten naar meer seksuele verdieping en verbinding met jezelf en de ander. Door je seksualiteit te verbeteren verbeter je ook andere aspecten en emotionele belemmeringen in je leven. Net zoals wanneer je emotionele belemmeringen oplost ook je seksualiteit transformeert.

Vergeet seks. Speel alleen eerst. Dans, zing, lees elkaar voor, adem samen – communiceer. Denk niet dat seks de deur naar intimiteit is. Het is andersom: ontwikkel eerst intimiteitsvaardigheden. Bedrijf de liefde daarna om ervan te genieten.

Margot Anand